viernes, 13 de diciembre de 2013

Acta de Asemblea Extraordinaria da ADB Fontiñas: 20:30 h.:3 de decembro do 2013:
1)      Lectura e aprobación da acta da asamblea anterior: léese e apróbase con 18 votos a favor, 0 en contra e 5 abstencións.
2)      Informacións previas por parte do Presidente.
3)      Información da campaña de socios: Adrián Dios: fai o argumentario e celébrase un coloquio posterior, moi animado.
Fálase de facer unha memoria da ADB Fontiñas, para entregarlla a xente que queremos facer socio. Tamén de facer o carnet xá, para entregalo. Intentar conseguir os Sponsors que podamos. Falar ca Caixa (ou outra entidade) para evitar as comisión tan abusivas. Poder facer socios dende as entidades que colaboran con nós. Outras ideas que iremos estudando en sucesivas reunións.
O máis importante É IMPLICAR A TODA A MASA SOCIAL DA AGRUPACIÓN, PARA QUE FAGAN POLO MENOS 2 SOCIOS CADA MEMBRO (300 SOCIOS O FINAL DE TEMPADA) co cál resolvemos os problemas económicos da Agrupación.

Sendo as 22 horas, levántase a sesión.


O Presidente : José Mª Dios Diz

Compostela. 3 de decembro do 2013

No hay comentarios: